Portal Prawo i Medycyna

Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta. Jakie prawa ma pacjent? Jak je egzekwować?

Czas czytania: 3 minut

 

Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności. Nawet nie zamierzamy przytaczać przykładów, że może być inaczej. Chociaż czasem pacjenci mają wiele wątpliwości czy nie została naruszona ich godność, a zabieg wykonany został bez naruszenia intymności. W publicznych placówkach być może częściej dochodzi do sytuacji narażenia pacjenta na krępujące go sytuacje. Jakie mamy prawa jako pacjenci?

 

Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta

Art. 20.
1. Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych.

2. Prawo do poszanowania godności obejmuje także prawo do umierania w spokoju i godności. Pacjent znajdujący się w stanie terminalnym ma prawo do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień.

Art. 21.
1. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska.

2. Osoba wykonująca zawód medyczny udzielająca świadczeń zdrowotnych pacjentowi może odmówić obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w przypadku istnienia prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta. Odmowę odnotowuje się w dokumentacji medycznej.

Art. 22.
1. W celu realizacji prawa, o którym mowa w art. 20 ust. 1, osoba wykonująca zawód medyczny ma obowiązek postępować w sposób zapewniający poszanowanie intymności i godności pacjenta.

2. Osoby wykonujące zawód medyczny, inne niż udzielające świadczeń zdrowotnych, uczestniczą przy udzielaniu tych świadczeń tylko wtedy, gdy jest to niezbędne ze względu na rodzaj świadczenia. Uczestnictwo, a także obecność innych osób wymaga zgody pacjenta, a w przypadku pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody, jego przedstawiciela ustawowego, i osoby wykonującej zawód medyczny, udzielającej świadczenia zdrowotnego.

 

Co z tego wynika dla pacjenta?

Przede wszystkim obowiązki dla osób, które udzielają wszelkich świadczeń zdrowotnych!
Osoby te są zobowiązane w sposób bezwzględny zapewnić poszanowanie intymności i godności każdemu pacjentowi bez względu na sytuację.

Przy zabiegu lub czynnościach medycznych obecne są tylko te osoby, które są najbardziej potrzebne. Pacjent nie musi zgodzić się, by w trakcie świadczeń uczestniczyły osoby związane z medycznym zawodem, ale nie mający związku z udzielanym świadczeniem.

Jeśli jako pacjent chcesz, by ktoś dodatkowo uczestniczył lub towarzyszył podczas działań, możesz na to wyrazić zgodę, chyba że zagraża to Twojemu życiu lub będzie ta osoba przeszkadzała podczas świadczeń.
Personel medyczny musi zapewnić pacjentowi jak na intymność podczas badań medycznych przez wykonywanie świadczeń w osobnym lub osłoniętym pomieszczeniu, w którym pacjent nie będzie krępował się swobodnie mówić, poddać badaniu, ani być podglądanym przez osoby trzecie, które nie zostały uprawnione do towarzyszenia pacjentowi.

Pamiętaj, że często jako pacjenci trafiamy do placówek, gdzie kształcą się studenci medycyny. Wielu z nas wie, jak się czuje pacjent leżący w łóżku a wokół niego kilkanaście osób a w tym w większości studenci, którzy chcą wszystko zobaczyć, dotknąć i dopytać.

W tej kwestii jako pacjent masz również swoje prawo do poszanowania Twojej intymności i godności. Studenci mogą być przy udzielaniu świadczeń medycznych, lecz jako pacjent masz prawo do wydania zgody na dokonanie czynności medycznych przez studenta.

 

Pacjenci obłożnie chorzy

Co z pacjentami, którzy są obłożnie chorzy, unieruchomieni w łóżku i nie mogą przejść do osobnego pomieszczenia o własnych siłach?

Pacjent w takich przypadkach ma prawo oczekiwać, żeby badania były przeprowadzane z poszanowaniem jego intymności i godności, przy wykorzystaniu sprzętu takiego jak np. parawan.

Pacjent ma prawo wskazać osobę trzecią, by uczestniczyła w świadczeniach udzielanych przez personel medyczny, nawet, wtedy kiedy jej obecności personel się sprzeciwia.

Istnieją wyjątki, kiedy uczestnictwo osób trzecich wskazanych przez pacjenta spotyka się z odmową. Kiedy istnieje prawdopodobieństwo zagrożenia życia pacjenta, zagrożenia epidemicznego.

Każdy fakt odnotowuje personel medycznych w karcie pacjenta czy to odmowę uczestnictwa, czy też, kiedy podczas świadczeń towarzyszy osoba wskazana przez pacjenta.

Czasem obecność osoby trzeciej jest zbawiennym w skutkach faktem, jak i dla lekarza tak i dla pacjenta.

Redaktor Naczelna Anna Jaskiewicz
„Uzewnętrznij swoje piękno świadomie!”

Treści z naszego portalu są jedynie wskazówkami dla czytelników i mają za zadanie polepszenie kontaktu na linii pacjent-lekarz, lekarz-pacjent. Nie są to treści edukacyjne. Administratorzy portalu nie ponoszą żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych na naszych stronach. Wszelkie treści umieszczane na niniejszej stronie internetowej chronione są prawem autorskim.

Related posts

Zaliczka a zadatek na operację plastyczną, jaka jest różnica?

Redaktor Naczelna Anna Jaskiewicz

Czerwony pacjent w e-WUŚ

Rafał Głuszcz

Błąd medyczny? Powikłania? Czy w drodze po odszkodowanie pozostaje nam tylko sąd?

Elżbieta Kosidło

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Akceptuję Czytaj więcej

error: Treść jest chroniona prawem autorskim!